Price-action Analyse is een vorm van Technische Analyse waarbij de koers het uitgangspunt vormt. Bij Price-action trading wordt er gezocht naar bepaalde koerspatronen, soms in combinatie met technische indicatoren, om tot handelbare trading set-ups te komen.