Rendement in alle markttypes

Rendement in alle markttypes

Alle beleggers willen het, maar er zijn er maar weinig die er ook daadwerkelijk in slagen: Jaar in en jaar uit een positief rendement behalen. Toch is het niet onmogelijk om ieder jaar in de plus af te sluiten. Daarvoor zijn  een aantal zaken van belang. Het begint bij het herkennen van de verschillende markttypes. De volgende stap is om verschillende tradingsystemen te bedenken die elk inspelen op een ander markttype. Tot slot is het zaak om alle tradingsystemen zo te optimaliseren dat ze een edge (positieve verwachtingswaarde) hebben. In dit artikel richten we ons op de eerste stap: het herkennen van de verschillende markttypes.6 Markttypes

Een markttype zegt iets over de richting van de markt en de over de beweeglijkheid van die markt. Er zijn natuurlijk veel manieren waarop u deze markttypes kunt definiëren. Ook dit is een onderwerp waarover traders van mening blijven verschillen, maar wij kiezen voor een tamelijk gangbare. De koers van een markt kan 3 kanten op: omhoog (bull), omlaag (bear) of zijwaarts (tradingrange). De mate van bewegelijkheid kunnen we uitsplitsen in lage volatiliteit en hoge volatiliteit. Als we de richting en volatiliteit met elkaar combineren komen we tot 6 verschillende markttypes:
  1. Bull - hoog volatiel
  2. Bull - laag volatiel
  3. Bear  - hoog volatiel
  4. Bear - laag volatiel
  5. Tradingrange - hoog volatiel
  6. Tradingrange - laag volatiel

Het definiëren van de richting

Wanneer spreken we nu van een stijgende, dalende of zijwaarts bewegende markt? Wel, daar is geen eensluidend antwoord voor. Waar de één een bear markt ziet, kan de andere een kortstondige correctie zien in een bull markt. Het is ook niet noodzakelijk dat we allemaal op dezelfde manier de richting van de markt definiëren, u moet zoeken naar iets wat bij u en uw systeem past. Het is daarentegen wél belangrijk dat u de richting van de markt op een consistente wijze definieert en niet enkel op gevoel. U kunt bijvoorbeeld bepaalde condities bedenken waaraan voldaan moet worden voor je kan spreken van een stijgende, dalende of zijwaartse trend. Het gebruiken van een of meerdere technische indicatoren kan daar bij helpen. U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van cross-overs van 2 Moving Average (MA) lijnen in een grafiek. Wanneer 2 lijnen elkaar snijden dan noemen we dat een cross-over. De grafiek hieronder toont de daggrafiek van de AEX, met 2 MA lijnen. De groene lijn toont een 20 daags MA en de grijze lijn een 55 daags MA. Ook hier geldt weer dat de ene MA-instelling niet perse beter is dan een andere. Zoek iets wat voor u werkt, test het een tijdje en pas het vervolgens consistent toe. Laten we nogmaals duidelijk stellen dat we niet aangeven dat bovenstaande methode de beste is, of zelfs een goede (volledig arbitrair gekozen even) maar dat we alleen willen aangeven dat u voor uzelf een methode moet hebben, zelfs als deze bijvoorbeeld geheel visueel chart technisch zou zijn!


Positief rendement behalen


De condities voor 1 van de 3 richtingen kunnen we nu vrij eenvoudig bepalen. We spreken van een bull markt zodra de snelle lijn (groen) boven de langzame lijn (grijs) ligt. We spreken van een bear markt zodra de snelle lijn onder de langzame lijn ligt. Tot slot spreken we van een tradingrange zodra de hellingshoek van beide lijnen ongeveer nul graden is, zoals we vanaf half september kunnen waarnemen in de grafiek. Er zijn vele varianten te bedenken, maar dit is een vrij simpele manier om snel te zien in welke richting de markt zich bevindt. In de Online Trading Universiteit zullen we laten zien hoe wij de richting van een markt bepalen.Het definiëren van de volatiliteit

Net als bij het definiëren van de richting is de manier waarop u lage en hoge volatiliteit vaststelt ook afhankelijk van uw eigen voorkeur. Om de volatiliteit van een markt in kaart te brengen kunt u gebruik maken van de Average True Range (ATR) indicactor. De ATR toont de gemiddelde beweging (volatiliteit) over een bepaalde periode (meestal 14 handelsdagen). 1 ATR staat dan voor 1 keer de gemiddelde beweging die de markt per dag over een bepaalde periode maakte, 2 ATR staat voor 2 keer de gemiddelde beweging per dag et cetera. In de Online Trading Universiteit zullen we dieper ingaan op het gebruik van de ATR indicator om de mate van volatiliteit vast te stellen.Meerdere systemen

Nadat u heeft bepaald hoe u de richting en de volatiliteit van een markt vaststelt kan u gaan nadenken over trading systemen die goed zouden moeten presteren in een van de 6 markttypes. Goede tradingsystemen functioneren vaak in enkele markttypes en zorgen ervoor dat in de andere markttypes de schade beperkt blijft. Idealiter heeft u voor ieder markttype een eigen systeem. Dat hoeven niet perse 6 totaal verschillende systemen te zijn. U kunt bijvoorbeeld door iets te spelen met de stopafstanden het systeem dat u gebruikt in een bull markt met lage volatiliteit ook gebruiken in een bull markt met hoge volatiliteit. U wisselt vervolgens tussen de verschillende systemen zodra de ene markttype overgaat in een andere markttype. Op die manier handelt u altijd met het systeem dat het meest geschikt is voor het huidige markttype, wat u een veel grotere kans geeft op succes dan wanneer u met 1 trading systeem probeert in alle markttype te handelen.


Wilt u reageren op dit artikel, uw mening geven of een vraag stellen? Plaats uw vraag of reactie dan onder dit artikel. Ook zouden we het waarderen als u de pagina ‘liked’ of ‘tweet’, zodat we een idee krijgen welke content graag gelezen wordt door onze bezoekers en we daar onze toekomstige content op af kunnen stemmen.

Reactie plaatsen