Page content

Trading Tip # 13: Be Prepared

Trading Tip # 13: Be Prepared

“Preparation for trading takes more work and time than executing and watching a trade. Think big, plan carefully, execute perfectly.”

Sunrise Trader

Ga voorbereid aan de slag. Doe je huiswerk en blijf je zelf continu ontwikkelen. Start bijvoorbeeld je dag met een aantal mentale oefeningen. Analyseer je vorige trading dag, wat ging er goed, wat ging er fout en welke lessen kan je hieruit trekken? Maak een analyse van de vorige dag(en), waar zitten de steun- en weerstandzones en bepaal hoe je zou willen handelen als de markt je visie volgt.

Meer trading tips? Download gratis het e-book 100+ Trading Tips >>>

Comment Section

0 reacties op “Trading Tip # 13: Be Prepared

Plaats een reactie


*