Algemene voorwaarden Online Beleggings Universiteit

Hieronder kan je de algemene voorwaarden vinden voor de Online Beleggings Universiteit. We raden je aan de voorwaarden goed door te lezen.

Algemene voorwaarden Online Beleggings Universiteit

De Online Beleggings Universiteit is door De Ontwaakte Trader BV ontwikkeld voor educatieve doeleinden en dient op deze wijze begrepen en toegepast te worden. Ieder gebruik ervan valt onder de eigen verantwoordelijkheid.


Het gebruik van de Online Beleggings Universiteit is strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan de informatie te delen met anderen. De Ontwaakte Trader BV stemt op geen enkele wijze in met het doorspelen van de informatie uit de Online Beleggings Universiteit aan particulieren of partijen anders dan die waar ze (De Ontwaakte Trader BV) deze zelf aan verstrekt.


Op geen enkele wijze mag, door direct betrokkenen of indirect betrokkenen, de informatie uit de Online Beleggings Universiteit worden gebruikt om deze om te zetten in commerciële informatie voor derden, bijvoorbeeld professionele fondsen, signaalservices etc.


Wanneer ontvangers van de Online Beleggings Universiteit zich niet houden aan bovenstaande voorwaarden zal De Ontwaakte Trader BV zich genoodzaakt zien alle schade te verhalen. Deze schade zal worden verhaald, te allen tijde, in ieder geval ook op de oorspronkelijke ontvanger van de Online Beleggings Universiteit alswel op de partij die de informatie ontvangt en gebruikt.


Voor al het overige zijn de Algemene Voorwaarden van De Ontwaakte Trader BV van toepassing op het gebruik van de Online Beleggings Universiteit. Deze kunt u inzien via onze site www.deontwaaktetrader.info of u kunt een kopie opvragen via support@deontwaaktetrader.info